CRKVA RUZICA

U XVIII je bila barutni magacin, koji je po preuzimanju tvrdjave 1867. godine pretvoren u crkvu nazvanu RUZICA po narodnoj pesmi u kojoj se pominje pod tim imenom jedna crkva na Beogradskoj tvrdjavi. Krajem XIX veka postaje garnizonska crkva. U I svetskom ratu je tesko ostecena, a posle rata popravljena i preuredjena. Ukrasen je ikonostasom, radom slikara kaludjera Rafaila Momcilovica, a zidne kompozicije je izradio ruski slikar Andrej Bicenko. Na zapadnom zidu, u kompoziciji "Molitva Getsimanskom vrtu" naslikan je i niz savremenika (Aleksandar Karadjordjevic, Nikola Pasic...). Ulaz u crkvu "cuvaju" dva bronzana ratnika


home crkva sv. Petke


Copyright © 1999 BIOdesign 1999.
design by BIOdesign