ostale knjige
u izdanju FPA


N O V O !!! PROJEKTUJEMO
ZA VAS
170 aromatičnih, začinskih i lekovitih neotrovnih biljaka, predstavljenih crtežom i slikama, botaničkim opisom, sa kalendarom sakuplanja.
CENA 400 din + ptt
NARUDŽBENICA
U S K O R O :
Edicija knjiga koje će vas približiti prirodi, upoznati vas sa svetom biljaka i pomoći vam da svoj život učinite lepšim i zdravijim.

Izdanja u saradnji sa Udruženjem "Dr Jovan Tucakov" Sokobanja

Novica Ranđelović i Danijela Avramović

PRIRUČNIK O LEKOVITIM BILJKAMA
raspoznavanje, branje i zaštita


Ova publikacija nastala je iz ličnog iskustva autora i iskustva praktičara na terenu u prikupljanju i proučavanju lekovitih biljaka. Novina ovog priručnika je što on sadrži više informacija o zaštiti lekovitih biljaka, dok su ostale informacije na pređašnjem nivou.

Publikacija će biti koristan priručnik svim sakupljačima lekovitih biljaka na terenima širom Srbije, a naročito na području jugoistočne Srbije, gde je ova delatnost već tradicionalna. Ova knjiga će predstavljati dragoceni priručnik za raspoznavanje, branje i zaštitu lekovitih biljaka.

U priručniku je obrađeno oko stotinu lekovitih biljnih vrsta naših krajeva koje berači mogu sakupljati, vodeći računa o Naredbi o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune (koja se donosi početkom svake godine) s ciljem da se ne ugrozi njihov opstanak. Svi zainteresovani berači se moraju obratiti nadležnim istitucijama (Zavod za zaštitu prirode, Inspekciji za zaštitu životne sredine i dr.) kako bi dobili dozvolu za branje određenih količina lekovitih biljnih vrsta za tekuću godinu. Osim toga, data su kratka uputstva o načinu sakuplja-nja, lagerovanja, pakovanja i prerade, kao i kalendar sakupljanja lekovitih biljaka.

U priručniku je za svaku biljnu vrstu dat opis i tip staništa na kojem se može naći, vreme cvetanja, delovi koji se koriste (droga, sirovina), primena u narodnoj medicini (etnomedicini).

Priručnik je formata A5, obima 96 strana. Bogato je ilustrovan, a svaku vrstu prati botanički crtež i fotografije u boji.* * * * *

EDICIJA


pocetna strana --- početna strana --- home page ---
--- design --- theatre --- photo-galery --- music production ---
--- festival čaja --- word music & art festival ---
--- pejzažna arhitektura ---

--- e-mail: filmpublikart@yahoo.com ---
--- design by: FPA ---