ostale knjige
u izdanju FPA


N O V O !!! PROJEKTUJEMO
ZA VAS
170 aromatičnih, začinskih i lekovitih neotrovnih biljaka, predstavljenih crtežom i slikama, botaničkim opisom, sa kalendarom sakuplanja.
CENA 400 din + ptt
NARUDŽBENICA
U S K O R O :
Edicija knjiga koje će vas približiti prirodi, upoznati vas sa svetom biljaka i pomoći vam da svoj život učinite lepšim i zdravijim.

Izdanja u saradnji sa Udruženjem "Dr Jovan Tucakov" Sokobanja

Kire Stojčevski

PRIRUČNIK ZA GAJENJE LEKOVITOG I
AROMATIČNOG BILJA
Namenjen uzgajivačima i budućim uzgajivačima koji se opredele
za gajenje lekovitog i aromatičnog bilja


PRIRUČNIK ZA GAJENJE LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA je pre svega namenjen sadašnjim ali i budućim proizvođačima lekovitog bilja, kao i zaljubljenicima u organsku poljoprivredu, ekologiju i prirodu.

Priručnik je nastao iz potrebe da se seoskim domaćinstvima omogući sticanje novih znanja iz oblasti lekovitog i začinskog bilja kao i da Autor prenese neka praktična iskustva poznatih biljara iz oblasti gajenja, prerade i čuvanja lekovitog bilja i njegove primene.

Opšti deo knjige obuhvata značaj lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, podelu, preradu i neke načine primene kao i osnovne agrotehničke mere pri gajenju. posebni deo obuhvata neke od najčešće gajenih biljaka, njihov značaj, morfologiju, agrotehniku, žetvu kao i uslove čuvanja i prerade lekovite sirovine.

U ovom priručniku dati su biološki zahtevi pojedinih vrsta za očuvanje u prirodi, gajenje i pravilnu preradu i čuvanje lekovite sirovine. Zaštita nekih biljaka u prirodi i očuvanje prirodne biocenoze povlači i obavezu proizvodnje tih istih biljaka ali i takav način gajenja do ekološki ispravnih proizvoda a u cilju zdravije okoline i kvalitetnijeg načina života ljudi.

Priručnik je formata udžbenika, obima 96 strana + 8 tabli u boji. Bogato je ilustrovan crtežima i fotografijama, a svaku vrstu prati botanički crtež.* * * * *

EDICIJA


pocetna strana --- početna strana --- home page ---
--- design --- theatre --- photo-galery --- music production ---
--- festival čaja --- word music & art festival ---
--- pejzažna arhitektura ---

--- e-mail: filmpublikart@yahoo.com ---
--- design by: FPA ---