ostale publikacije
na ovu temu170 aromatičnih, začinskih i lekovitih neotrovnih biljaka, predstavljenih crtežom i slikama, botaničkim opisom, sa kalendarom sakuplanja.
CENA 400 din + ptt
NARUDŽBENICA

U saradnji sa Udruženjem "Dr Jovan Tucakov" iz Sokobanje pokrenuli smo
EDICIJU PRAKTIČNIH PRIRUČNIKA ZA UZGAJIVAČE I SAKUPLJAČE LEKOVITOG BILJA
Sa ciljem da doprinesemo razvoju herbalnog sektora.

LEKOVITO, AROMATIČNO I ZAČINSKO BILJE
U KOMERCIJALNOJ UPOTREBI

priredila dipl. ing. Milica Buha

KAKO ZAPOČETI SOPSTVENI POSAO SA LEKOVITIM BILJEM.
NEOPHODNA OPREMA I GDE JE NABAVITI.
SADNI MATERIJAL. POČETNA ULAGANJA.
EKONOMSKA ISPLATIVOST.
MOGUĆNOST ZARADE I DODATNE ZARADE.
DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKASA.
ZAKONSKA REGULATIVA...


Ovaj priručnik je namenjen svakom ko želi da započne
posao sa lekovitim biljem, bilo kao osnovni izvor zarade
ili dodatni posao. Daje osnove za procenu ulaganja
i mogućnosti zarade, potrebnu opremu i neophodne uslove,
zakonsku regulativu i adrese gde se može detaljnije obavestiti,
adrese najvećih otkupljivača i prerađivača i
niz drugih veoma korisnih saveta za početnike. Nastao je
kao rezultat predavanja tokom obuke uzgajivača
i sakupljača lekovitog i aromatičnog bilja.


Naručite svoj primerak knjige
LEKOVITO, AROMATIČNO I ZAČINSKO BILJE U KOMERCIJALNOJ UPOTREBI
po ceni od 500 din + ptt troškovi
N A R U D Ž B E N I C A


* * *
dipl. ing. Kire Stojčevski
PRIRUČNIK ZA GAJENJE LEKOVITOG I
AROMATIČNOG BILJA

SVE O UZGOJU 46 VRSTA
LEKOVITOG BILJA
BIOLOŠKI ZAHTEVI, MERE NEGE I ZAŠTITE,
PRERADA I ČUVANJE


VIŠE O KNJIZI...
Priručnik je nastao iz potrebe da se seoskim domaćinstvima omogući sticanje novih znanja iz oblasti lekovitog i začinskog bilja kao i praktičnih iskustava poznatih biljara iz oblasti gajenja, prerade i čuvanja lekovitog bilja. Obrađuje 46 vrsta koje je najisplativije gajiti na području Srbije.


Naručite svoj primerak knjige
PRIRUČNIK ZA GAJENJE LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA
po ceni od 500 din + ptt troškovi
N A R U D Ž B E N I C A


* * *
Dr. Novica Ranđelović i
Mr. Danijela Avramović
PRIRUČNIK O LEKOVITIM BILJKAMA


SVE O RASPOZNAVANJU, BRANJU I ČUVANJU SAMONIKLOG LEKOVITOG BILJA. OČUVANJE GENOFONDA I ZAKONSKA REGULATIVA

VIŠE O KNJIZI...
Publikacija će biti koristan priručnik svim sakupljačima lekovitih biljaka na terenima širom Srbije, a naročito na području jugoistočne Srbije, gde je ova delatnost već tradicionalna.
Ova knjiga će predstavljati dragoceni priručnik
za raspoznavanje, branje, čuvanje
i zaštitu lekovitih biljaka.Naručite svoj primerak knjige
PRIRUČNIK O LEKOVITIM BILJKAMA
po ceni od 500 din + ptt troškovi
N A R U D Ž B E N I C A


* * *
Dr Vlastimir T. Stamenković i
Dr Dragan T. Veličković
PRERADA LEKOVITOG BILJA


PROIZVODNJA LEKOVITIH BILJAKA I BILJNIH DROGA. PRIMARNA PRERADA. VIŠE FAZE PRERADE. DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA. PREDLOZI ZA MALA PREDUZEĆA.

Sadrži kratka uputstva za uzgoj 43 biljne vrste pogodne za gajenje u Srbiji, posebno na područjima jugoistočne Srbije, kao i detaljna uputstva za preradu, sušenje i čuvanje lekovitih biljaka i rad sa otrovnim biljem. Bogato ilustrovan crtežima i fotografijama u boji.


Naručite svoj primerak knjige
PRERADA LEKOVITOG BILJA
po ceni od 500 din + ptt troškovi
N A R U D Ž B E N I C A


* * *
dipl. ing. Čedomir Nikolić
KONTROLA I SERTIFIKACIJA
LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA

KONTROLA I SERTIFIKACIJA PROCESA PROIZVODNJE I PRERADE. PRIMERI IZ PRAKSE.

Veoma koristan priručnik za sve koji se bave ili nameravaju da se bave organskom proizvodnjom lekovitog i aromatičnog bilja. Cilj ove publikacije je da sve zainteresovane uputi u procese kontrole i sertifikacije proizvodnje i prerade lekovitog bilja. Sadržaj publikacije bogato je ilustrovan, a posebnu vrednost predstavljaju PRIMERI IZ PRAKSE, koji na veoma jednostavan i prijemčiv način ilustruju ove procese.


Naručite svoj primerak knjige
KONTROLA I SERTIFIKACIJA LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA
po ceni od 500 din + ptt troškovi
N A R U D Ž B E N I C A


* * *

pocetna strana --- početna strana --- home page ---
--- design --- theatre --- photo-galery --- music production ---
--- festival čaja --- word music & art festival ---
--- pejzažna arhitektura ---

--- e-mail: filmpublikart@yahoo.com ---
--- design by: FPA ---